AGENCIJA ZA VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA KONTO
 

 


AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO KONTO

ŽIVANKA POPOV, PREDUZETNIK

usluge

Nudimo kompletne usluge vezane za računovodstvo i finansije:

Vođenje poslovnih knjiga
Obračun zarada i naknada i bolovanja
Izrada završnog računa
Prijava i odjava radnika
Registracija u Agenciji za privredne registre
- za preduzeća i preduzetnike
Savetodavne usluge u vezi sa porezima
Izrada svih poreskih prijava

Preduzetnik

ŽIVANKA POPOV


Glavni trg 6, Senta

PIB 101103472

Tel. 024/817-244 i 063/622-052

email popovkonto@nadlanu.com