Procedura osnivanja preduzeća

NAPISANO .

PROCEDURA OSNIVANJA

PROCEDURA OSNIVANJA PREDUZEĆA:

Šta je potrebno znati kada se kreće u proces osnivanja preduzeća, sem pripremnih faza istraživanja tržišta, i opravdane potrebe za Vašim proizvodom ili uslugom. Kao i novčanih sredstva obezbeđenih iz svojih ili tuđih izvora (banke, državnih subvencija i kredita, podsticajna sredstva, Fond za razvoj Republike Srbije, nevladinih organizacija i td.) treba da imamo na umu da biranje pravne forme Vašeg poslovanja, koja kroz uticaj poreskog sistema značajno utiče na Vašu zaradu i dobit.

DA LI DOBIJATE NEŠTO VIŠE – AKO STE PLATILI VEĆI POREZ !?

Ovde naravno, ne smatram da ne treba da poštujemo zakon, ali ako postoji način da smanjimo troškove i da očuvamo prihode, legalnim načinima, zašto to ne učiniti?

Na taj Vaš izbor utiče više faktora, vezanih za ciljeve, obim i vrstu poslovanja, iznosa ulaganja, poreskih olakšica, kakvu kontrolu želite da imate, oblika zapošljavanja radnika i sl. U svakom slučaju za to je potrebno da imate određena znanja koja spadaju u domen Vašeg finansijskog obrazovanja, u svakom slučaju na njemu treba raditi čitav život, ali ako Vaše znanje kojim slučajem je nedovoljno ili ga uopšte nemate, onda morate angažovati i nekog ko će Vam pomoći, a u tome je i jedna od svrha ovog sajta, jer poznavajući sadašnje teške uslove poslovanja i probleme koji se pri tom javljalju, veoma je bitno da imate dobru podršku.

PRIVREDNI SUBJEKAT

Privredni subjekat je pravno ili fizicko lice koje obavlja delatnost proizvodnje i/ili prometa robe i/ili vršenja usluga na tržištu radi sticanja dobiti.

Privredni subjekat mora biti registrovan u registru privrednih subjekata.

Privredni subjekti su:

 • Preduzetnik
 • Ortacko društvo – OD
 • Komanditno društvo – KD
 • Društvo sa ogranicenom odgovornošcu – DOO
 • Akcionarsko društvo – AD
 • Zadruga i zadružni savez
 • Ostali oblici u skladu sa zakonom i svi oni se registruju u registar APR.

PRIVREDNI SUBJEKTI:

 • Preduzetnik je fizicko lice koje je registrovano i koje radi sticanja dobiti u vidu zanimanja obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti, ukljucujuci i umetnicke i stare zanate i poslove domace radinosti.
 • Privatni preduzetnik je fizicko lice koje radi sticanja dobiti osniva radnju i samostalno obavlja delatnost.
 • Preduzetnik može za obavljanje svoje delatnosti osnovati: radnju, radionicu, kancelariju, biro, servis, agenciju, studio, pansion, apoteku, ordinaciju i sl.
 • Svi ovi oblici jednim imenom zovu se radnja.
 • Za sve obaveze iz poslovanja preduzetnik odgovara celom svojom imovinom.

OPŠTI USLOVI OSNIVANJA

OPŠTI USLOVI OSNIVANJA PRIVREDNIH SUBJEKATA:

1. Registracija radnje

2. Dobijanje saglasnosti za otpocinjanje sa radom

3. Izrada pecata

4. Otvaranje Poreskog racuna

5. Dobijanje PIB-a

6. Otvaranje racuna kod poslovne banke

7. Prijava zaposlenih

8. Registracija privrednih društava

DOKUMENTACIJA

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Ortačko društvo

 • Dokaz o identitetu preduzetnika
 • fotokopija licne karta, pasoša
 • Rešenje o prebivalištu
 • Ugovor o osnivanju društva sa overenim potpisima osnivaca
 • Overeni potpis zastupnika – OP obrazac
 • Ugovor o zakupu poslovnog prostora ili vlasnički list
 • Fotokopija licne karte direktora

Društvo sa ogranicenom odgovornošcu

 • Dokaz o identitetu preduzetnika
 • fotokopija licne karta, pasoša fizickog lica i/ ili izvod iz registra u kome je registrovano pravno lice
 • Rešenje o prebivalištu
 • Akt o osnivanju društva sa overenim potpisima osnivaca (overeno u opštinskom sudu)
 • Potvrdu banke o uplati novcanog uloga na privremeni racun
 • Odluku o imenovanju zastupnika društva ako zastupnik nije odreden osnivackim aktom
 • Overeni potpis zastupnika – OP obrazac
 • Ugovor o zakupu poslovnog prostora ili vlasnički list
 • Fotokopija lične karte direktora