Računovođa

ŠTA JE RAČUNOVODSTVO I KO SU RAČUNOVOĐE?

Računovodstvo je sistematsko prikupljanje, razvoj i analiza informacija o finansijskom stanju jedne organizacije. Te informacije je moguće koristiti i iskoristiti za različite svrhe. Poslodavcima preduzeća one omogućavaju planiranje i kontrolu finansijskih operacija i transakcija, analizu ekonomskog stanja organizacije ili preduzeća u cilju donošenja adekvatnih poslovnih odluka. Državnim organima te informacije pomažu prilikom određivanja visine poreza koju preduzeće treba da plati državi, itd.

Koreni računovodstva sežu u Mezopotamiju, a jednostavno računovodstvo se spominje u Bibliji i Kuranu.

Računovođa je osoba koja vrši zapise (vodi račune) u poslovne knjige. Prema propisima o porezu na dohodak dvije su knjige od iznimne važnosti: Knjiga prihoda i izdataka i Knjiga prometa.

Osim te dve knjige, zapisa koje jedna poslovna organizacija treba voditi je više, u zavisnosti od vrste organizacije te razmera do kojih se proteže njena poslovnost.

Najpoznatije su:

  • Evidencija o potraživanjima i obvezama;
  • Evidencija o nabavi i uporabi reprodukcijskog i potrošnog materijala, hrane, pića i napitaka;
  • Popis dugotrajne imovine;