RAČUNOVOĐA

AGENCIJA ZA RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENE USLUGE RAČUNOVOĐA SVETLANA STARČEVIĆ PREDUZETNIK, NOVI SAD, BATE BRKIĆA 32

STARČEVIĆ SVETLANA
PIB: 101636245
Bate Brkića 32 Novi Sad
Novi Sad - grad
+381 (0)64 3971282
+381 (0)21 6396486
ssracunovodja@gmail.com