AKU

SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA AKU BRANKO SKENDEROVIĆ PREDUZETNIK SUBOTICA, TRG JAKABA I KOMORA 16/34

BRANKO SKENDEROVIĆ
PIB: 102389153
TRG JAKABA I KOMORA 16/34 Subotica
Subotica
024/522-841
063/580-517
akubranko@yahoo.com